Nyheter från Hand-in-Hands entreprenörskapsprogram!

Gundua Foundation

I mars påbörjade Gundua Foundation, med finansiellt stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, ett samarbetade med Hand in Hand Eastern Africa. Entreprenörskapsutbildningen äger rum på Gundua Health Center och dess första satsning är inriktad på målgruppen ungdomar.

Programmet registrerade inledningsvis 80 studenter från Gundua Secondary School men har sedan utökats till 103 studenter efter stort intresse bland ungdomarna. Utbildningen pågår i 9 månader och under denna perioden kommer eleverna att utbildas i ledarskap och livskunskaper, entreprenörskap, klimatförändringar och motståndskraft. Teoretiska lektioner följs upp med fältresor där de får besöka olika entreprenörsskapsprojekt.

Studenterna får lära sig mer om hur olika grönsaker odlas.

Enligt en undersökning av Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) var 7 miljoner kenyaner arbetslösa 2018. Denna oroande höga arbetslöshet är en av anledningarna till att Gundua Foundation vill undersöka möjliga sätt att förebygga arbetslöshet i och runt Ex-Lewa. En inledande satsning är det här entreprenörskapsprogrammet som genomförs för att ge kunskap som gör det möjligt för fler att bli egenföretagare.

Och nu är alltså Hand-In-Hand, med erfarenhet från flertalet liknande utbildningsprogram i östra Afrika, i full gång med utbildningen av Ex-Lewas ungdomar.

En av aktiviteterna i september var den studieresa ni ser på bilderna i detta inlägg, där en av utbildningsgrupperna har besökt MCK Bio Intensive Agricultural Training Center vid Meru. Under turen fick eleverna lära sig mer om såväl hållbara odlingsmetoder och tricks, likväl som de fick ingående kunskap om uppfödning och vård av djur och fisk.

Eleverna var mycket glada efter resan och är ivriga att få använda sig av sina nya kunskaper!

GunduaFoudnation_Fact_Kenya_Youth