Välkommen till Ex-Lewa, en liten by i norra Kenya

Välkommen till Ex-Lewa

Samhället Ex-Lewa ligger på ca 2 400 meters höjd i norra Kenya, drygt 30 mil norr om Nairobi. I området bor cirka 15 000 personer. Det är ett bördigt, men fattigt område och domineras av jordbruk.

Strax utanför själva centrum i Ex-Lewa, där lokalbefolkningen bor trångt, mörkt och smutsigt i plåtskjul tillsammans med getter, kor och grisar, ligger Gundua Primary School, Gundua Secondary School och Gundua Health Centre.

Om Kenya

Kenya ligger strax söder om Afrikas horn omgivet av Somalia, Tanzania, Uganda, Sydsudan, Etiopien och Indiska oceanen. Landet har Östafrikas största och starkaste ekonomi. Allt är dock relativt, uppskattningsvis lever fortfarande cirka 45 procent av Kenyas befolkning under den nationella fattigdomslinjen. Landet har ca 45 miljoner invånare och var fram till 1963 en brittisk koloni. Engelska och kiswahili är officiella språk, och förutom det talas en mängd lokala språk.

Snabba fakta om Kenya

HUVUDSTAD

Nairobi

BEFOLKNING:

Cirka 53,8 miljoner invånare, med en medianålder på 19,5 år (2016). 25 procent lever i städerna. Cirka 40 olika etniska grupper varav de största är Kikuyu, Luyha, Kalenjin och Luo.

SPRÅK:

Officiella språk är engelska och kiswahili. Därutöver ett fyrtiotal lokala språk.

YTA:

582 650 km2.

SJÄLVSTÄNDIGHET:

Efter en elva år lång självständighetskamp från det brittiska styret blev Kenya självständigt den 12 december 1963.

STATSSKICK:

Republik med val vart femte år.

STATSCHEF:

President William Ruto sedan augusti 2022

POLITISKT SYSTEM:

Flerpartisystem.

BNP:

98,8 miljarder USD 2020

VIKTIGASTE NÄRINGAR:

Jordbruk, fiske och skog (24 procent), transport och kommunikationer (9,8 procent).

SVERIGES BISTÅND TILL KENYA 2021:

475 miljoner SEK.

LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHET BLAND VUXNA:

Drygt 80 procent.(2018)

MEDELLIVSLÄNGD:

69 år (kvinnor) och 64 år (män).