Välkommen till Ex-Lewa.
Här startade Gundua Foundation.

Gundua Foundation verkar för att bidra till att läs- och skrivkunnighet och den allmänna kunskapsnivån i utvecklingsländerna förbättras, vilket i sin tur är förutsättningen för välstånd och demokrati. 

Stiftelsen arbetar främst genom konkreta satsningar på utbildning i Kenya. Att ge barn och unga möjlighet att gå i skolan och få en utbildning är något av det viktigaste ett samhälle kan ge en uppväxande generation. Utbildning är alltid en winwin-situation oavsett om man ser det som en god investering i ekonomisk tillväxt och ökat välstånd, som ett kraftfullt vapen i kampen mot fattigdom, sociala fördomar och former av extremism, eller på det individuella planet där utbildning borgar för väsentligt ökade möjligheter till arbete och egen försörjning.

Stöd Gundua

Vill du stödja arbetet med Gundua Foundation? Varmt välkommen att kontakta stiftelsens ordförande Richard Ohlson på tel: +46 709 75 99 11, e-post: richardo@gunduafoundation.org

Vid donationer från Sverige

Bankgiro: 900-2163

Plusgiro: 90 02 16-3

Swish: 123 900 21 63

Vid donationer från utlandet

Bank: Swedbank

SWIFT/BIC:SWEDSESS

IBAN: SE4180000816619036731090

Kontonummer: 81661-903 673 109-0

Kronprinsessan Victoria

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är en engagerad beskyddare av Gundua Foundation. Kronprinsessan tar sitt uppdrag på största allvar och ser fram emot vidare arbete med stiftelsens satsning på utbildning och sjukvård i Ex-Lewa

– Jag är engagerad i ett antal stiftelser med välgörande ändamål, och flera av dem arbetar med barn. Det är förstås oundvikligt att inspireras av mamma, som från början varit en drivande kraft och samlande gestalt för World Childhood Foundation. Ändamålet – att förbättra förutsättningarna för välståndsutveckling och demokrati i fattiga länder genom konkreta satsningar på utbildning – är förstås oerhört angeläget. Stiftelsen kunde också presentera en mycket genomarbetad och konkret plan om hur man skulle arbeta i sitt första projekt, skolan i Ex-Lewa i Kenya. Därför valde jag att tacka ja till beskyddarskapet för Gundua Foundation.

Jag har haft glädjen att vara med som beskyddare för stiftelsen ända från början. Det har varit både inspirerande och lärorikt att följa dess utveckling och se vilken skillnad ett svenskt ideellt initiativ kan göra i så många barns liv. Invigningen av Gundua Secondary School 2009 är ett kärt minne, där glädje, förväntan och framtidstro blandades med väldig stolthet över de egna lokala traditionerna.

Sedan invigningen har satsningen utvecklats till ett helt skolsystem. Ganska snart efter starten av Gundua Secondary School, som bedriver utbildning på gymnasienivå, stod det klart att elevernas grundkunskaper behövde förstärkas för att de skulle kunna tillgodogöra sig utbildningen fullt ut. Stiftelsen beslöt då att engagera sig också i utbildning på grundskolenivå och ett par lokala primary schools införlivades.

2022 invigs Gundua Girls’ Dormitory, en internatskola på gymnasienivå för flickor. Internatet som vänder sig till flickor med bra studieresultat från ett större geografiskt område kan nu erbjuda 200 flickor en trygg och säker gymnasieutbildning.

Studieresultaten på Gundua Secondary School hör idag till de bästa i regionen. Tusentals elever har gått ut skolan och drygt 900 utbildas just nu på grundskole-och gymnasienivå. Nästan 200 elever har gått vidare till högre utbildning. Andra har startat egna verksamheter och är nu med och utvecklar regionen.

Ett av FN’s millenniemål var att alla barn i hela världen senast 2015 skulle gå i skola och ha möjlighet att slutföra en grundskoleutbildning. Så blev det inte. Men utvecklingen har kommit en bra bit på vägen. Stora delar av Afrika har gått in i en dynamisk utvecklingsfas och på de platser där det inte pågår krig och andra konflikter har skolgången och läskunnigheten ökat.

När Gundua Foundation bildades gick mer än 45 miljoner afrikanska barn inte i skolan. Och mer än 140 miljoner lämnade skolan utan att kunna läsa och skriva. Idag ser det mycket bättre ut. Det är en hoppingivande utveckling, där satsningen i Ex-Lewa har bidragit som en viktig pusselbit.

Vi har tillsammans lärt oss mycket under resans gång och står väl rustade för nästa steg. Vi är redo att tillsammans med nya partners etablera fler projekt för att stötta barn i andra utsatta områden.

Våra huvudsponsorer är Apoteket Hjärtat, Ikea samt Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond samt ett antal privata aktörer. Kommunikationskoncernen ICTA (tidigare Intellecta) är initiativtagare och grundare av stiftelsen Gundua.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen har generöst bidragit till ”Student and Women Education in entrepreneurship in Kenya”. Medlen går till att uppföra en skola för praktisk yrkesutbildning.

Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

https://maw.wallenberg.org

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat är den största fristående apotekskedjan i Sverige.

Hjärtats insatser som delsponsor till Gundua Foundation har bidragit till bättre hälsovård och levnadsstandard för både barn och vuxna i Ex-lewa.

apotekhjartat.se

Ikea

Ingvar Kamprad, IKEA Foundation och IKEA AB är huvudsponsor till Gundua Foundations utbildningsverksamhet.

De generösa bidraget har lett till stora förbättringar på stiftelsens tre skolor såsom nya lokaler, renovering av befintliga lokaler, skolbänkar, möbler, litteratur och andra läromedel som behövs i undervisningen.

ikea.se

Läs vårt tidigare nummer av Gundua Magasin

Här kan  du bland annat läsa om Gundua Health Centres vård, utbildning och informationsarbete samt och hur Peter Kiogora, elev på Gundua Secondary School, gick vidare till regionsfinalen i matematiktävlingen i Metro County.

 

Läs Gundua Magasin