Gundua Schools

Gundua Schools har genom stiftelsens försorg och engagemang utvecklats till en skola som utformats utifrån det lokala samhällets villkor och som ger drygt 900 ungdomar tillgång till kvalificerad utbildning.

FN:s milleniemål att alla barn i världen senast 2015 skulle få en chans att börja skolan och slutföra sin grundutbildning var utgångspunkten för Stiftelsen Gunduas engagemang i Kenya. FN:s mål har tyvärr ännu inte infriats men utvecklingen har kommit en bra bit på vägen och satsningen i Ex-Lewa har kommit långt. Stiftelsen driver idag skolverksamhet från kindergarten upp till grundskole- och gymnasienivå.

Girls’ Dormitory

2022 invigdes ett internat för flickor. Internatet ligger på skolans område i Ex-Lewa och kan ta emot 200 kvinnliga elever som studerar fyra år på Gundua Secondary School. Syftet är att erbjuda en trygg och säker skolgång till flickor med goda akademiska meriter från ett större geografiskt närområde än bara Ex-Lewa.

Gundua Mixed Day & Boarding Secondary School

Gundua Mixed Day & Boarding Secondary School (motsvarande gymnasieskola) är en kombinerad dag och internatskola. Idag går ca 280 elever, både pojkar och flickor på skolan. I och med antagningen av ytterligare 200 flickor i internatet kommer skolan att ta emot 450 elever. Skolan övergår i och med detta från en dagskola med låga avgifter för barn från närområdet Ex-Lewa till en blandad dag- och internatskola för elever (framförallt flickor till internatet) från ett större geografiskt upptagningsområde.

Det finns en tydlig ansats att med en modernare pedagogik ge skolans elever möjlighet att arbeta mot egna framtida mål och tänka mer självständigt för att på så sätt bättre ta tillvara den undervisning som ges. All undervisning sker på engelska med undantag för själva swahili-undervisningen. Man använder bland annat så kallade individuella läroplaner för varje elev.

Skolan har sexton lärare varav nio är anställda av regeringen, två av skolans styrelse och fem genom Stiftelsen i enlighet med dess långsiktiga åtagande för skolan. Om behov uppstår kan ytterligare lärare tillkomma genom regeringen. Skolan har åtta klassrum, två funktionella vetenskapslaboratorier, en matsal och moderna toalettfaciliteter för kvinnliga elever som finansierats av Stiftelsen.

Målet för Gundua Mixed Day & Boarding Secondary School är att vara en av de bästa skolorna i distriktet. Utbildningsresultatet har löpande förbättrats och skolan rankas nu som den tredje bästa skolan av cirka 30 skolor i distriktet. När det gäller vägen vidare mot högre studier finns målet att minst hälften av eleverna efter avslutad skolgång ska kvalificera sig för studier vid universitet. . Närmare 200 elever har gått vidare till högre utbildning tack vare en omfattande stipendieverksamhet som finansierats av Gundua Foundation.

Framgången bidrar starkt till att Gundua Foundations åtaganden i området Ex-Lewa successivt växer med ambitionen att ge dess invånare bättre förutsättningar i livet. Utbildning är och förblir en av de viktigaste komponenterna för bättre levnadsstandard.

Gundua Foundation har stått för själva bygget av ändamålsenliga och utrustade skollokaler, och delar tillsammans med de kenyanska skolmyndigheterna på kostnaderna för driften av verksamheten och lärarnas löner.

Primary school

Gundua Foundation tog 2014 över Ex-Lewas befintliga primary school (motsvarande låg- och mellanstadie-/grundskola). Gundua Primary School har totalt 540 elever i klass 1-8. Skolan har tio lärare varav flera är anställda av regeringen. Primary School har sex obligatoriska ämnen; engelska, swahili, matematik, NO (kemi, fysik och biologi), historia och kristendom.

Kindergarten

Gundua Foundation övertog 2014 den befintliga Kindergartenverksamheten och idag tar vi emot 110 barn från Ex-Lewa.

Entreprenörsutbildning

2018 byggdes Wallenberghusen där Gundua Foundation driver entreprenörsutbildning i samarbete med Hand-in-Hand East Africa. Utbildningsprogrammen som främst riktar sig till kvinnor och ungdomar omfattar bl a kurser i sömnad och odling.

Ndurumuru Primary, ett exempel på vad stiftelsen kan åstadkomma

Gundua Foundation arbetar kontinuerligt med att stötta barnen i området i närheten av Ex-Lewa. Ett exempel är Ndurumuru Primary School som har rustats upp med stöd från IKEA. Skolan ligger otillgängligt till och var i stort behov av upprustning.

Hej Elever!

Det sprudlar av glädje och entusiasm bland eleverna på Gundua Secondary School. Möt några av skolbarnen som har fått och tagit chansen på största allvar, trots lång väg till skolan och ofta hårt arbete där hemma.

Douglas Miguna Kithure

Douglas gick ut Gundua Secondary School med tre raka A och därmed skolans absoluta toppstudent sedan starten 2007. Douglas betyg gjorde honom till en självklar kandidat till Gundua Foundations stipendium för högre studier. Sedan en tid tillbaka studerar nu Douglas på Masinde Muliro University of Science and Technology.

“ Lärarna på Gundua Secondary School är underbara! De motiverade och inspirerade mig verkligen att förbättra mina betyg och söka vidare till universitetet. Jag är mycket tacksam för skolorna som stiftlesen har grundat och att just jag fick ett stipendium och chansen att gå vidare”.

“Jag vill arbeta i telekommunikationsbranschen som är en starkt växande industri och som hoppas kommer att behöva rekrytera i framtiden”.

Emily Mwendwa

Emily Mwendwa är elev i åttonde klass i Gundua Primary School. Favoritämnet är biologi och Emilys största dröm är att bli läkare. Emily bor med sin mamma och sina tre syskon i Ex-Lewa Market. Familjen lever under knappa förhållanden utan fungerande el och rinnande vatten. Familjens hem är ett litet plåtskjul på ca tio kvadratmeter där sex personer äter, umgås och sover.
“Jag vill bli läkare för att många i mitt land, både i byarna och i städerna, lider av sjukdomar som jag vill hjälpa till att bota”.

“Mina föräldrar säger att skolan är bra för oss och att vi kommer att få ut så mycket mer av våra liv om vi studerar. Och min stora dröm är att få ett stipendium från Gundua Foundation så att jag kan studera vidare till läkare vid universitetet i Nairobi”

Peter Kiogora

Peter Kiogora läser nu en Bachelor of Science i Education på Maseno University.

Peter var tidigare elev på Gundua Secondary School och är skolans matematikmästare. I den stora finalen i matematiktävlingen i Nairobi i november 2015 kom Peter på sjutttionde plats av hundra deltagare i stenhård konkurrens.

”Mina studier har tagit mig dit jag är.”