Gundua Health Centre och Nanyuki Cottage Hospital.

Gundua Foundation

Stiftelsen Gundua har under en längre tid undersökt möjligheterna att överlåta den långsiktiga driften av Gundua Health Centre till lokala entreprenörer. Diskussioner har förts såväl med såväl kommunala och lokala politiker och förtroendevalda som med privata aktörer.

Det är med stor glädje Stiftelsen nu kan meddela att man ingått avtal med Nanyuki Cottage Hospital (NCH). NCH är ett välrenommerat och väletablerat privat sjukhus som drivs i stiftelseform med bas i Nanyuki. Nanyuki Cottage Hospital tar över driften av Gundua Health Centre från den 1 september 2021. Deras fokus är att ta emot och behandla mindre bemedlade patienter från det lokala närsamhället Ex-Lewa. Patientkostnaden täcks av en betalningsmodell som bland annat innefattar mikroförsäkringar. Det är NCH’s avsikt att omvandla kliniken till ett fullskaligt sjukhus med vård för både dagliga besökare och inlagda patienter.

Verksamheten kommer fortsättningsvis att bedrivas under namnet NCH - Gundua Health Centre och kommer drivas en styrelse där representanter för Gundua Foundation sitter med.

Stiftelsen vill tacka alla donatorer som under åren bidragit till att göra Gundua Health Centre till en så professionell verksamhet. Apotek Hjärtat kvarstår som generös bidragsgivare och de frivilliga insatser som under åren gjorts av svenska tandläkare och läkare kommer fortsatt vara välkomna.

För mer information, vänligen kontakta Richard Ohlson, Ordförande i Stiftelsen:  richardo@gunduafoundation.org