SIDA och Gundua Foundation inleder viktigt samarbete för vattenförsörjning i Kenya

Gundua Foundation

Gundua Foundation, som sedan 2007 driver skolverksamhet i norra Kenya, har inlett ett samarbete kring vattenuppsamlingsteknik med SIDA och svenska ambassaden i Nairobi för att främja vattenförsörjningen vid skolorna och i angränsade byar.

Gundua Foundation har ett långsiktigt engagemang för att hjälpa främst fattiga barn och ungdomar i Kenya att få bättre utbildning och hälsa. Stiftelsen startades 2007 och har sedan dess arbetat för att ge barn och ungdomar bättre livskvalitet genom utbildning och läkarvård i en mycket fattig del av norra Kenya. Skolorna tar idag emot fler än 900 elever och är nu bland de bästa i regionen.

Samhället Ex-Lewa ligger på ca 2 400 meters höjd i norra Kenya vid foten av Mt Kenya. Det är ett fattigt jordbruksområde bebott av småskaliga bönder som kämpar för en bättre livskvalitet. De två regnperioderna har blivit alltmer oförutsägbara och oregelbundna vilket lett till låga skördar och osäkerhet om livsmedelsförsörjning. Bristen på vatten påverkar hushållens sanitet och hygien vilket leder till spridning av vattenburna sjukdomar.  

Projektet, som går under namnet My Tank, syftar till att motverka vattenbristen genom ett system för uppsamling av regnvatten i 400 utsatta hushåll och i Gundua Schools.  Systemet består av ett takavrinningssystem och lagringstankar för att skörda och lagra regnvatten för användning. Hushållen får även fruktträd som mango, avokado, trädtomater och passionsfrukt för att förbättra matförsörjningen och bidra till deras ekonomiska välbefinnande. Vattentankarna och rännorna kommer att tillhandahållas hushållen till ett subventionerat pris.

My Tank som är ett initiativ av Gundua Foundation administreras av stiftelsen genom Charlie Dyer, stiftelsens administrativt ansvarige direktör på plats i Kenya. Arbetet sker i samarbete med skolornas ledning, föräldrar och lokalsamhället vilka kommer att vara involverade i byggandet av betongtankarna och ansvara för underhåll och förvaltning av vattenupptagningssystemet.

--Vi bedömer att projektet kommer att ha en katalytisk roll och vi är mycket glada att kunna genomföra detta tillsammans med Gundua Foundation, säger ambassadör Caroline Vicini på svenska Ambassaden i Nairobi. Insatsen kommer att skapa goda lärdomstillfällen hos både angränsande byar och skolor liksom hos liknande samhällen i Kenyas torrmarksområden som utgör ca 70 % av landet. Projektet ligger i linje med de övergripande målen för svenskt utvecklingssamarbete i Kenya, eftersom det tar upp nyckelfrågor som fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling och jämställdhet. Genom att stärka utsatta hushåll, särskilt kvinnor, kan projektet bidra till det bredare målet att skapa förutsättningar för förbättrade livsvillkor, tillägger ambassadör Vicini.

--Vi är stolta och tacksamma över att kunna genomföra detta projekt tillsammans med SIDA och svenska ambassaden i Nairobi, säger Richard Ohlson, ordförande för Gundua Foundation.  Detta kommer att ge skolorna och hushållen en konkret och hållbar möjlighet till säkrare livsmedelsförsörjning och därmed till en bättre levnadsstandard för familjerna i byarna i detta fattiga område. Nu ser vi fram emot att sätta igång byggnationen och att installera tankarna inom den närmaste tiden.

Om Gundua Foundation

Gundua Foundation verkar för att bidra till att läs-och skrivkunnighet och den allmänna kunskapsnivån förbättras genom en konkret och omfattande satsning på utbildning i Ex-Lewa, Kisima i norra Kenya.  Att ge barn och unga möjligheter att gå i skolan och få en utbildning är något av det viktigaste ett samhälle kan ge en uppväxande generation. Stiftelsen har drygt 900 elever från kindergarten till primary och secondary schools och Gundua Schools rankas nu bland de bästa skolorna i trakten.

Stiftelsen som har 90-kontostatus bildades 2007 och drivs ideellt av en styrelsens ledamöter. Richard Ohlson är ordförande och H.K.H Kronprinsessan Victoria är stiftelsens beskyddare. För mer information kontakta Richard Ohlson på 070-975 99 11.

www.gunduafoundation.org


Kontakter

Richard Ohlson, Gundua Foundation, richardo@gunduafoundation.org

Charlie Dyer, Gundua Foundation, charlie@kisima.co.ke

Caroline Vicini,  Sveriges ambassadör i Kenya, caroline.vicini@gov.se

Amra Turcinhodzic, Svenska Ambassaden i Nairobi, amra.turcinhodzic@gov.se

Annika Otterstedt, Svenska Ambassaden i Nairobi, annika.otterstedt@gov.se