Nytt år och nya framsteg!

Gundua Foundation

Ett nytt år har börjat och med det en ny skoltermin. Ett perfekt tidpunkt att titta närmare på de processer som gynnar ett samhälles utveckling ur fattigdom, och här tänkte vi lämna över ordet till Hans Rosling i form av ett av alla hans inspirerande föredrag.

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen#t-636895

Genom att ge stöd till utbildning och vård på ett sätt som underlättar samhällets självständighet ökar vi avsevärt chansen för hela områdets välbefinnande. En viktig faktor inom vården, som Rosling nämner, är tillgång till familjeplanering. Detta tillhandahålls på Gundua Health Care Center med fantastiska resultat sedan 2013 och har stigit med mer än dubbla antalet under de senaste åren:

GunduaFoundation_GunduaHealthCareCentre_FamilyPlanningStatistics