Ny köksträdgård på skolan

Gundua Foundation

Genom ett förenklat dropp-bevattningssystem, som på ett mycket effektivt sätt kan ta hand om spillvatten har vi startat en köksträdgård på skolan.

KitchenGarden

Våra förhoppningar är att trädgården dels ska tillhandahålla viktiga grönsaker till maten i skolan, dels kan tjäna som exempel på hur man tar vara på den begränsade mängd vatten som finns när man ska laga mat. Dessutom hoppas vi att trädgården blir en utbildningsplats för studenter som studerar jordbruk för sitt examensarbete.

Projektet har just startat och kommer att utökas efter hand.