Kvinnor som bekämpar fattigdom med företagande, del 2.

Gundua Foundation

Förra gången vi gav dig en uppdatering om hur Purity Kamotho har dragit nytta av den kunskap hon får av utbildningen i Hand-in-Hands regi. Här kommer den andra av två intervjuer med kvinnor som deltagit i gruppträningar om egen företagande, där vi ska få höra om Consolata Njeri:

Consolata Njeri bor i en annan by i området och hon har också deltagit i träningen. Consolata är 56 år och har tre barn, två döttrar i åldern 29 och 26 år, och en son på 24. De är alla vuxna, men en av döttrarna är ensamstående mor och har lämnat sina två barn i sina föräldrars omsorg.

Consolata och hennes man får sin försörjning genom odling på gårdens hektar mark. Tillsammans med 20 av hennes grannar har hon bildat en grupp som heter Kisima Jiunue-gruppen. De möts två gånger i månaden för entreprenörskapsutbildning och andra gruppaktiviteter.

Consolata Njeri in her peas farm. She is expecting a bountiful harvest after planting quality seeds

"Vi har lärt oss i vår grupp om hur man skapar jordbruksverksamhet istället för att bara driva jordbruk för att nyttja tid och mark. Jag brukade plantera när alla bönder hade planterat och få låga priser för mina grödor. Men nu har vi lär oss hur man tar kalkylerade risker. Jag bestämde mig för att plantera min potatis under torrsäsongen så att jag kan skörda dem när regnperioden börjar. Detta kommer att se till att jag får höga priser på mina produkter och högre vinst från min gård ".

Utöver detta har Consolata planterat ärter på sin gård och använder sina nya lärdomar med system för att bevattna dem. I gruppen har de lärt sig konceptet med bordbank och bästa sätten att använda sådana lån vilket var tacksamt för Consolata:

"Jag hade inte pengar för att köpa frön, och därför lånade jag lite pengar från vår grupp som jag köpt högkvalitativa potatis- och ärtfrön för, vilket sannolikt ger mig högre avkastning än de frön jag använde tidigare", säger Consolata.

Hon gläds över att Gundua Foundation har startat entreprenörskapsprogrammet, som främst kommer att hjälpa kvinnor att förbättra sin kunskap i att göra affärer och vara självförsörjande.

"Vi är glada att detta entreprenörskapsprogram erbjuds kostnadsfritt och ger oss kunskap om hur vi kan bli självförsörjande genom agribusiness. Vi hoppas att det kommer att gynna så många kvinnor som möjligt i vårt samhälle", säger hon.