Gunduas entreprenörutbildning fortsätter

Gundua Foundation

Nya besök på gårdarna i området ägde rum 28 november och 2 december.

Gruppmedlemmarna fick insyn i hur mjölk-, frukt- och fågelproduktion genomförs på bästa sätt.  Dessutom fick medlemmarna information om biogasproduktion och hur man adderar värde i produktionskedjan.

Poultry farming

ba73b659-b590-40da-9d34-b0a5aaf3baa7

Mjölkproduktion

abb9521f-c9e3-42e2-a5c7-5327cc74f463

mjölkproduktion

01758ce9-ae20-46e0-9a3e-4abc83fa16a9

Demonstration av hur man odlar passionsfrukt

adb98136-b3a4-402c-948d-b374ea05c898

Här förevisas hur biogas can produceras för lokal konsumtion