Gunduas Entreprenörsgrupper får utbildning i potatisodling

Gundua Foundation

Stiftelsen Gunduas partner Hand in Hand East Africa (HiH EA) genomför utbildning i modern jordbruksteknik. Syftet med utbildningen är att demonstrera moderna tekniker för att odla potatis som passar klimatet i och runt Ex-Lewa.  Gruppmedlemmarna stod för odlingen och HiH EA för utsäde, gödning och ogräsbekämpning.

Tre grupper fick träffa Mr Peter Kariuki, Agricultural extension officer of the Ministry of Agriculture, som förevisade bl a hur marken ska förberedas inför plantering, hur mycket gödning som ska användas, hur stort avstånd det bör vara mellan plantorna och hur man bäst sköter plantorna fram till skörden.

Pioneer self help group being trained in modern agricultural practises

Maritati self help group members listening to the instruction from the agriculture extension officer on how to prepare the land before planting potatoes

Mr.Kariuki the agriculture extension officer demonstrating to members of Maritati self help group on the proper spacing of potatoes

Mugumone self help group members planting potatoes according to the recommended spacing

Medlemmar i gruppen, alla småodlare från trakten, var engagerade och intresserade av att ta del av odlingsråden, och erkände att de tidigare ofta inte hade haft rätt avstånd mellan plantorna t ex.  De kommer nu  att fortsätta att delta aktivt i demonstrationsodlingarna för att säkerställa att de lär sig allt de behöver för framgångsrik odling.   I tillägg till potatisodling kommer HiH EA också att starta grupper för best practice när det gäller fågel och mjölkproduktion.  Allt för att fler medlemmar i Gunduas entreprenörskapsprogram ska kunna öka sin jordbruksproduktion.