Fina studieresultat för våra elever

Gundua Foundation

Ett stort grattis till alla våra duktiga elever och särskilt till_Peter Kiogora_ och Robert Mutua! Peter fick åter igen A i matematik. Ett A är det högsta betyget man kan få i denna examen. Robert Mutua lyckades också mycket väl och kunde förbättra sitt C från Primary school till ett B i Secondary school. Det betyder att han nu säkrat en plats på Universitet i september i år.

Totalt genomförde 51 elever från Gundua Secondary school examineringen. 39 av 51 fick C+ eller högre betyg. Det innebär att 76% uppnådde miniminivån för att antas på ett Universitet i Kenya. Detta är ett fantastiskt fint resultat. Grattis till alla elever!