Besök från Apotek Hjärtat!

Gundua Foundation

Förra helgen besöktes Ex-Lewa av tre representanter för Apotek Hjärtat, Paulina Lundström, Hasna Farah och Lena Cervin, åtföljda av Richard Ohlson som är ordförande för Gundua Foundation.

På den första dagen av besöket, fredagen den 11 oktober, fick de en rundtur i kliniken, där de fick närmare inblick i arbetet med hälsovård på Gundua Health Center. Och så fick de tillfälle att bekanta sig med personalen på kliniken.

Nästa dag höll Paulina, Hasna och Lena en workshop med kliniken, med fokus på två ämnen; menstruationskoppar och patienters förmåga att följa föreskrivna medicininstruktioner.

Menstruationskoppar är till exempel ett tacksamt hjälpmedel för skolflickor från missgynnade familjer – samma kopp återanvänds i flera år och är enkel att hålla ren. Och de minskade kostnaderna gör det lättare för flickor att gå i skolan även när de inte har råd med bindor. Annars är det stor risk att flickor stannar hemma på grund av menstruation.

I diskussionen om hur vanligt det är att patienter har svårt att själv följa medicinering enligt läkares instruktioner gjorde de en statistisk jämförelse mellan Sverige och Kenya. Det visade sig vara en stor utmaning för folkhälsan i båda länderna, men borde kunna hjälpas upp av att hälsovårdspersonal pratar mer med sina kunder om farorna av att inte följa läkarens instruktioner.

Apotek Hjärtat-personalen hade även med en donation av hälsovårdsmaterial, bland annat i form av blodsockerremsor. Dessa kommer väl till nytta när Gundua Health Center utför blodsockerundersökningar i Ex-Lewa.

Den sista dagen av besöket, i söndags 14e oktober, så hälsade Paulina, Hasna & Lena på i Gundua Secondary School. Rektor Lydia Marete visade skolbiblioteket och så fick de även träffa årskurs 4 klassen som förbereder sig för sina examensprover. De pratade med eleverna och gav dem uppmuntrande ord.

Hasna delade med sig av sin egen livserfarenhet:

“Jag blev mamma till tre barn och gjorde ett medvetet beslut att gå tillbaka och avsluta min gymnasieutbildning, sedan läste jag vidare på universitetet.” – trots de tidiga utmaningarna i hennes liv var hon fast besluten att slutföra sina studier mot sitt drömyrke. För närvarande arbetar hon som apotekare på Apotek Hjärtat och har en masterexamen som apotekare. Hon uppmanade särskilt tjejerna att inte ge upp oavsett vilka hinder de möter i sina liv.

Eleverna sa att de kände sig inspirerad av de livsupplevelser som de delat med sig av, lovade att få bra betyg på sitt kommande slutexamensprov – Kenya certificate of secondary education (KCSE) – och tackade besökarna för deras fortsatta stöd till skolan.

 

Du som är kund hos Apotek Hjärtat kan enkelt stödja deras arbete med Gundua Foundation, läs mer om det här.