Baby care kit till nyblivna mammor på Gundua Health Center

Gundua Foundation

En fortsatt utmaning i Ex-Lewa, och i Kenya i allmänhet, är att etablera en kultur där förlossningar sker på sjukhus. I landet ökar antalet sjukhusfödslar stadigt, men ett stort antal sker fortfarande i hemmet. En av huvudorsakerna är de stora avstånden till utrustade förlossningsavdelningar. Men det är också kopplat till traditioner.

Ämnet ”föda hemma” är intressant, sett i förhållande till Sverige där sjukhusfödsel har varit normen i årtionden. Nu ändras det; det finns en ökad efterfrågan på att föda hemma, bland annat till följd av att förlossningsavdelningar i glesbygdsområden stänger.

Så trots att våra samhällen skiljer sig åt delar vi till viss del samma problem: tillgång till kvalificerad hjälp vid förlossning. Vilket är svårt att säkerställa utanför en ordentlig födelseklinik. Det finns en stark tradition av barnmorskor i många landsbygdsområden i Kenya, många med en livstids erfarenhet. Men om något skulle gå fel kan rätt hjälp vara många mil bort, med fatala resultat.

Statistics from Gundua Helath Centre 2016

Därför jobbar Gundua Health Centre för att förändra den lokala opinionen för att få fler att vända sig till kliniken, för både förlossning och mödravård. Vi har sett en långsam ökning av födslar på Gundua Health Center, och en större ökning bland kvinnor som besöker mödravårdskliniken, och nu har ytterligare incitament lagts till. Nu har kliniken fått en leverans med "post natal väskor" från Do Right som innehåller ett antal användbara babyvårdsprodukter och information som kvinnor som föder på kliniken får vid hemfärd.

Vi tror att väskorna kommer att uppmuntra fler kvinnor att överväga att föda på kliniken, vilket leder till hälsosammare mammor och barn och även är ett led i att balansera befolkningstillväxten. För att när fler barn överlever blir familjeplanering en intressantare fråga.