Gundua’s Chairman visits Gundua Primary School

Gundua Foundation

Gunduas ordförande Richard Ohlson besöker tillsammans med Charlie Dyer och Franco Mbae Gundua Primary School för en liten ceremoni i februari